Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 14 Jan 1990
Groups
Joined July 24th, 2014, 4:47 am
Last active July 24th, 2014, 4:59 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)