lope29purple
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 1 Jan 1993
Groups
Joined June 13th, 2014, 2:46 am
Last active June 13th, 2014, 3:19 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)