heo xih ^^
L?o l?ng
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 19 Oct 1993
Groups
Joined May 2nd, 2009, 2:15 pm
Last active November 29th, 2010, 8:19 am
Total posts 445 Search user’s posts
(2.89% of all posts / 0.13 posts per day)

Signature

M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh