Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 1 Jan 1984
Groups
Joined February 27th, 2014, 6:52 am
Last active February 27th, 2014, 6:57 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)