Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined August 14th, 2013, 7:31 am
Last active February 27th, 2018, 9:30 am
Total posts 4 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)