blackboy0304
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 3 Apr 1991
Groups
Joined July 9th, 2013, 12:33 am
Last active July 9th, 2013, 12:37 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)