Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 1 Jan 1982
Groups
Joined January 22nd, 2013, 5:44 am
Last active January 22nd, 2013, 5:46 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)