Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Ha Noi
birthday 27 Nov
Groups
Joined 2:13 PM - Jul 25, 2012
Last active 2:13 PM - Jul 25, 2012
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)