linhngo82
Th?nh Vi?n
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 2nd, 2009, 12:05 pm
Last active September 3rd, 2011, 6:31 am
Total posts 47 Search user’s posts
(0.31% of all posts / 0.01 posts per day)

Signature

Shim Changmin no.1 !