Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Việt Nam
birthday 1 Jan 1985
Groups
Joined March 24th, 2011, 5:25 pm
Last active March 25th, 2011, 3:16 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)