Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 7 Jul
Groups
Joined February 27th, 2011, 7:49 am
Last active April 29th, 2011, 9:49 am
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)