Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 7 Jul 1994
Groups
Joined January 5th, 2011, 2:15 pm
Last active January 5th, 2011, 2:17 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)