Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 20 Nov 1993
Groups
Joined November 13th, 2010, 7:36 am
Last active November 15th, 2010, 5:18 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)