Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Hà Lội
birthday 20 Apr 1992
Groups
Joined 7:32 AM - Oct 18, 2010
Last active 8:05 AM - Oct 18, 2010
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)