cherry_love_winter
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? A6
birthday 14 Aug 1993
Groups
Joined October 14th, 2010, 1:50 pm
Last active October 16th, 2010, 9:47 am
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)