2pm_l0v34ever
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 21 Jul 1994
Groups
Joined October 13th, 2010, 11:50 am
Last active October 13th, 2010, 12:10 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)