Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Xóm Chợ - Ðại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội
birthday 30 Dec 1994
Groups
Joined October 11th, 2010, 1:56 pm
Last active October 11th, 2010, 2:03 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)