Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 22 Dec 1990
Groups
Joined October 8th, 2010, 11:03 pm
Last active October 8th, 2010, 11:14 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)