ily102
Th?nh Vi?n
Yahoo! screen name kunl4dy.h0kj3uthjbu0c
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? B10
birthday 13 Sep 1995
Groups
Joined October 5th, 2010, 4:40 pm
Last active October 15th, 2010, 2:03 pm
Total posts 40 Search user’s posts
(0.26% of all posts / 0.01 posts per day)