_secret_a4_NTLD_
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 17 Feb 1994
Groups
Joined October 3rd, 2010, 10:47 am
Last active October 10th, 2010, 1:53 pm
Total posts 2 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)