Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? hà lội iêu lắm :*
birthday 15 Apr 1995
Groups
Joined October 3rd, 2010, 3:51 am
Last active October 17th, 2010, 2:15 pm
Total posts 9 Search user’s posts
(0.06% of all posts / 0.00 posts per day)