Interests hjhj
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Hà Nội
birthday 10 Oct
Groups
Joined September 24th, 2010, 4:19 pm
Last active September 30th, 2010, 3:28 pm
Total posts 9 Search user’s posts
(0.06% of all posts / 0.00 posts per day)