Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 1st, 2009, 2:37 pm
Last active May 27th, 2009, 10:04 am
Total posts 4 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)