Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? United Kingdom
birthday 20 Aug 1985
Groups
Joined September 21st, 2010, 4:42 pm
Last active September 21st, 2010, 4:53 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)