Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? phố hàng lýõn
birthday 14 Feb 1994
Groups
Joined September 20th, 2010, 2:43 am
Last active September 20th, 2010, 3:03 am
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)