Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 1st, 2009, 1:34 pm
Last active June 1st, 2009, 2:20 am
Total posts 15 Search user’s posts
(0.10% of all posts / 0.00 posts per day)