Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 4 Aug 1995
Groups
Joined September 16th, 2010, 1:22 pm
Last active September 16th, 2010, 1:48 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)