Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 17 Feb 1993
Groups
Joined 6:53 AM - Sep 14, 2010
Last active 7:15 AM - Sep 28, 2010
Total posts 2 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)