Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? còn lâu đây mới nói nhá!!@@!!
birthday 10 Apr 1995
Groups
Joined September 12th, 2010, 2:08 pm
Last active September 23rd, 2010, 1:28 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)