Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? k nen biet!!!@@
birthday 27 Aug 1995
Groups
Joined September 12th, 2010, 1:57 pm
Last active September 12th, 2010, 2:02 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)