Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 22 Aug 1993
Groups
Joined September 10th, 2010, 7:38 am
Last active September 19th, 2010, 5:46 am
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)