moonlit_12b7
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? 12b7
birthday 3 Oct 1993
Groups
Joined September 6th, 2010, 7:13 am
Last active September 23rd, 2010, 8:00 am
Total posts 4 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)