Love.Angel.95
Ma mới
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Viet Nam =))
birthday 7 Jan 1995
Groups
Joined September 3rd, 2010, 2:54 pm
Last active October 17th, 2010, 7:23 am
Total posts 26 Search user’s posts
(0.17% of all posts / 0.01 posts per day)