Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 27 Nov 1991
Groups
Joined August 29th, 2010, 2:56 am
Last active September 20th, 2010, 12:22 pm
Total posts 10 Search user’s posts
(0.06% of all posts / 0.00 posts per day)