mr.lil'zu
L?o l?ng
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 12 Oct 1993
Groups
Joined April 30th, 2009, 9:00 am
Last active May 14th, 2011, 5:33 am
Total posts 377 Search user’s posts
(2.45% of all posts / 0.11 posts per day)

Signature

I GONNA BE A BAD BOY