Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? mỹ đìh
birthday 11 Dec 1995
Groups
Joined August 28th, 2010, 1:38 pm
Last active September 26th, 2010, 1:56 pm
Total posts 4 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)