»¦«…ßi§…»¦«ßird—ñø¹
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Ai cần bít thì gọi 113
birthday 8 Sep 1993
Groups
Joined August 27th, 2010, 7:48 am
Last active August 27th, 2010, 8:23 am
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)