Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 31 Dec 1995
Groups
Joined August 27th, 2010, 12:09 am
Last active September 10th, 2010, 8:31 am
Total posts 2 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)