Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 25 Aug 1992
Groups
Joined August 26th, 2010, 9:36 am
Last active August 26th, 2010, 9:39 am
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)