Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? ha noi
birthday 13 Jul 1993
Groups
Joined 7:21 AM - Aug 26, 2010
Last active 4:27 PM - Oct 05, 2010
Total posts 11 Search user’s posts
(0.07% of all posts / 0.00 posts per day)