vudieu_flamenco
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 25 Mar 1992
Groups
Joined August 25th, 2010, 9:50 pm
Last active September 9th, 2010, 3:21 pm
Total posts 8 Search user’s posts
(0.05% of all posts / 0.00 posts per day)