Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 21 Jun 1994
Groups
Joined August 23rd, 2010, 10:39 am
Last active November 24th, 2010, 1:14 am
Total posts 2 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

????? ?䅶v????Ƕ??ꆻ????