Chicken.Boss
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Ai mà bít
birthday 8 Sep 1993
Groups
Joined August 23rd, 2010, 4:36 am
Last active August 23rd, 2010, 4:55 am
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)