Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 24 Dec 1995
Groups
Joined August 20th, 2010, 2:06 pm
Last active August 20th, 2010, 2:54 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)