Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Hà Nội
birthday 3 Sep 1995
Groups
Joined 3:24 PM - Aug 19, 2010
Last active 2:53 AM - Oct 04, 2010
Total posts 9 Search user’s posts
(0.06% of all posts / 0.00 posts per day)