Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 14 Jun 1992
Groups
Joined August 19th, 2010, 2:58 pm
Last active August 19th, 2010, 3:29 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)