fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 8 Oct 1993
Groups
Joined April 29th, 2009, 2:17 pm
Last active February 24th, 2010, 12:41 pm
Total posts 132 Search user’s posts
(0.86% of all posts / 0.04 posts per day)