cuti_205
La liếm tốt
Unconfirmed Account
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? ha noi
birthday 20 May 1994
Groups
Joined August 19th, 2010, 10:44 am
Last active January 20th, 2011, 9:42 am
Total posts 266 Search user’s posts
(1.73% of all posts / 0.09 posts per day)

Signature

@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........