Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 20 Mar 1995
Groups
Joined August 18th, 2010, 9:35 am
Last active December 9th, 2010, 3:05 am
Total posts 6 Search user’s posts
(0.04% of all posts / 0.00 posts per day)