nhokmxxm_kut3
Th?nh Vi?n
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined April 29th, 2009, 1:42 pm
Last active June 5th, 2009, 3:22 pm
Total posts 55 Search user’s posts
(0.36% of all posts / 0.02 posts per day)

Signature


H?n thật chậm... c?ời thật t??i... y?u thật ch?n th?nh...v?... THA THỨ THẬT NHANH...^^